آخرین حضور عمومی شاهزاده فیلیپ

شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم که ماه مه امسال اعلام بازنشستگی کرد، امروز در آخرین حضور عمومی خود با نیروهای ناوگان سلطنتی بریتانیا دیدار کرد.

شاهزاده فیلیپ که ۹۶ سال دارد، در چند دهه گذشته همراه با ملکه در مجامع مختلف داخلی و خارجی حضور داشته است.

شاهزاده فیلیپ در سال‌های اخیر از حضور خود در برنامه‌های عمومی کاسته و بخشی از وظایف خود را به اعضای جوان‌تر خاندان سلطنتی محول کرده بود.

حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images

موضوعات مرتبط