سازهایی که به یاد و برای قربانیان آتش سوزی برج گرنفل لندن نواخته می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازهایی که به یاد و برای قربانیان آتش سوزی برج گرنفل لندن نواخته می‌شوند

حدود شش هفته از حادثه مرگبار گرنفل گذشته هنوز سوالات زیادی بی جواب مانده. نهاد ناظر بردسترسی مردم به اطلاعات، از همه مقام‌ها خواسته نتایج تحقیقات را سریع و شفاف اطلاع رسانی کنند. دستکم 80 نفر در این آتش سوزی در لندن جان باختند. پلیس گفته دلایل موجهی دارد که این حادثه را قتل غیرعمد توسط سازمان‌ها و شرکت‌های درگیر تلقی کند. در همین حال، کمک‌های زیادی به ده‌ها بازمانده این حادثه شده. از جمله برگزاری یک کنسرت. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط