زندگی زیر سایه تنش بین کره شمالی و جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی زیر سایه تنش بین کره شمالی و جنوبی

جنگ کره، حدود شش دهه پیش، هزاران خانواده را از هم جدا کرد. با اینکه درگذشته، کره شمالی و جنوبی اجازه میدادند اعضای این خانواده ها با هم دیدار کنند اما افزایش تنش بین سئول و پیونگ یانگ، امید ملاقات دوباره را از بسیاری گرفته. از جمله، کیم یونگ-جونگِ ۹۰ ساله:

موضوعات مرتبط