حمایت ترامپ از طرح کنگره برای پذیرش مهاجران براساس مهارت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمایت ترامپ از طرح کنگره برای پذیرش مهاجران براساس مهارت

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از یک طرح پیشنهادی در کنگره حمایت کرده. طبق این طرح، مهاجران 'بر اساس مهارت'، پذیرفته می‌شوند. اگر این طرح تصویب شود، بزرگ‌ترین تغییر عمده در قوانین مهاجرتی آمریکا در نیم ‌قرن اخیر خواهد بود. اما هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن، در گزارشش می‌گوید که ممکن است این طرح در کنگره با مشکل رو به رو شود.

موضوعات مرتبط