ابهام در آینده روابط  واشنگتن و کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران و افغانستان در کانون رقابت‌های داخلی در کاخ سفید

بیش از شش ماه از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، می گذرد اما سیاست خارجی دولت آمریکا هنوز در خیلی از زمینه‌ها نهایی نشده است، از جمله درباره افغانستان. در ماه‌های اخیر مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا می‌گفتند به‌زودی راه‌بردی درباره آن کشور تعیین می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد کشمکش‌ها و رقابت‌های درون دولت، بر راه‌برد نهایی آمریکا در افغانستان هم سایه انداخته است.

این اختلاف‌نظرها شامل ایران هم می‌شود و این‌ که دولت ترامپ باید چه موضعی در قبال توافق هسته‌ای بگیرد.

هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.