بالا گرفتن بحران سیاسی ونزوئلا؛ حمله به پایگاه ارتش 'شکست خورد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن بحران سیاسی ونزوئلا؛ حمله به پایگاه ارتش 'شکست خورد'

بنابر گزارش ها از ونزوئلا، به یک پایگاه ارتش در شهر والنسیا حمله شده است. والنسیا در صد و هفتاد کیلومتری کاراکاس پایتخت ونزوئلا واقع شده. مقامات می گویند این حمله شکست خورده و شماری دستگیر شده اند. بحران سیاسی در هفته های اخیر در ونزوئلا بالا گرفته. آیدین صالحی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط