بقایای یکی دیگر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر شناسایی شد

Scene of attack حق نشر عکس Getty Images

بقایای جسد یکی دیگر از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی در نیویورک بعد از ۱۶ سال شناسایی شده است.

به گفته دفتر پزشکی قانونی شهر نیویورک این قربانی مرد ۱۶۴۱ امین نفری است که از میان ۲۷۵۳ نفری که در آن حمله به برج های دوقلو کشته شدند شناسایی می شود.

هویت او که با کمک یک فناوری جدید دی ان ای مشخص شد به درخواست خانواده اش محفوظ می ماند.

آخرین موردی که یکی دیگر از قربانیان آن حمله شناسایی شده بود مربوط به دو سال پیش در ماه مارس ۲۰۱5 بود.

دفتر پزشکی قانونی شهر نیویورک از سال ۲۰۰۱ مشغول جمع آوری نمونه های دی ان ای از محل حملات بوده است.

در مجموع هنوز ۱۱۱۲ نفر هستند که بقایای اجساد آنها شناسایی نشده است.

در آن روز هواپیماربایان دو هواپیمای مسافربری را به برج های دوقلو در منهتن کوبیدند.

یک هواپیمای ربوده شده دیگر در پی درگیری مسافران با هواپیماربایان در پنسلیوانیا سقوط کرد و یک هواپیما هم به ساختمان پنتاگون در نزدیکی واشنگتن کوبیده شد.

در مجموع نزدیک به سه هزار نفر در آن حملات کشته شدند.

حق نشر عکس Getty Images

موضوعات مرتبط