بعضی کشورها، گازهای گلخانه‌ای را درست اندازه گیری نمی‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعضی کشورها، گازهای گلخانه‌ای را درست اندازه گیری نمی‌کنند

تحقیقات بی بی سی نشان می دهد که هر سال گازهای گلخانه ای زیادی وارد جو زمین می شود ولی در آمار و ارقامی که دولتها اعلام میکنند، ثبت نمی شود. دانشمندانی که میزان انواع مختلف گازهای گلخانه ای را می سنجند، می گویند ندادن آمار و ارقام صحیح خطری بزرگ در راه اجرای توافق پاریس است. سیاوش اردلان گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط