معمای حل نشده پناهجویان آواره در کاله
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معمای حل نشده پناهجویان آواره در کاله

دولت فرانسه اعلام کرده که تا آخر این هفته، برای مهاجران، در شهر کاله، آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی فراهم خواهد کرد. این تصمیم، بعد از حکم دیوان عالی فرانسه گرفته شد، حکمی که رفتار دولت با پناهجویان را غیرانسانی توصیف کرده بود. کاله، نزدیکترین بندر فرانسه به بریتانیاست و بیش از سه دهه است که شاهراه مهاجرت غیرقانونی است. با اینکه حدود هشت ماه از برچیده شدن اردوگاه موسوم به 'جنگل' در بندر کاله می‌گذرد هنوز نزدیک به هزار پناهجو در این شهر به سر می‌برند تا با قاچاق خودشان را به بریتانیا برسانند. عاصفه برات از شهر کاله گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط