تاثیر بحران سیاسی ونزوئلا بر وضعیت بهداشت و درمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران سیاسی ونزوئلا بر وضعیت بهداشت و درمان

با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی و اقتصادی ونزوئلا، وضعیت بهداشت و درمان در این کشور هم به شدت بحرانی شده. آماری که دولت به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد مرگ نوزادان سی درصد و مرگ زنان در هنگام زایمان ۶۵ درصد بیشتر از پارسال است. کِیتی واتسون از کاراکاس گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط