رابطه اقتصادی آمریکا و چین به کجا می‌رسد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رابطه اقتصادی آمریکا و چین به کجا می‌رسد

تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان روبه افزایش است. در شش ماه اول سال میلادی جاری، میزان تجارت بین آمریکا و چین حدود ۲۰ درصد بیشتر شد. رئیس جمهوری آمریکا از اینکه تراز تجاری کشورش با چین منفی است ناخشنود است و پکن را به اعمال سیاستهای حمایتی و ناعادلانه متهم کرده. اما مذاکره کننده ارشد چین در سازمان تجارت جهانی می‌گوید آمریکا باید بدون سیاسی‌کاری تلاش کند صادراتش را به چین افزایش دهد. نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.