برای جلوگیری از بدرفتاری با حیوانات، نصب دوربین کنترل در کشتارگاه‌های بریتانیا اجباری می‌شود

Pigs on a farm حق نشر عکس Science Photo Library

بریتانیا با تصویب قانون نصب دوربین کنترل در تمامی کشتارگاه‌های دام در این کشور بنا دارد خود را به عنوان "جلودار توجه به حقوق حیوانات" معرفی کند.

آژانس استاندارد غذا در بریتانیا بنا دارد با اجباری کردن نصب دوربین در تمامی کشتارگاه‌ها امکان کنترل وضعیت دام‌ها و نحوه رفتار با آنها در تمامی لحظات را میسر کند.

کشتارگاه‌هایی که ناقض رعایت حقوق حیوانات شناخته شوند با تحقیقات جنایی و لغو پروانه مواجه خواهند شد.

مایکل گوو، وزیر محیط زیست بریتانیا گفته این لایحه بریتانیا را به عنوان پیشگاه رعایت حقوق حیوانات خواهد کرد.

در حال حاضر، همه دامداری‌ها در بریتانیا موظف به رعایت قوانین رفتار مناسب با دام و طیور هستند؛ این قوانین شامل فراهم کردن جا و آذوقه مناسب، مهیا کردن اسباب و فضای مناسب برای جابجایی آنها و نحوه ذبح آنها می‌شود.

اما اکنون دولت بریتانیا می‌گوید بنا دارد با بازبینی و ارتقاء این قوانین، مقررات خود برای رعایت حقوق حیوانات را بهبود ببخشد.

موضوعات مرتبط