برده داری نوین در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برده‌داری نوین در بریتانیا

ابعاد آنچه "برده‌داری نوین" در بریتانیا خوانده شده بسیار وسیع‌تر از آن چیزی است که تصور می شد. به گفته آژانس ملی مبارزه با جرایم، قربانیان این برده داری تقریبا در همه شهرهای این کشور زندگی می‌کنند و تعدادشان به ده‌ها هزار نفر می‌رسد. برده‌داری نوین دیگر فقط مختص به خودفروشی اجباری نیست بلکه سوء استفاده گروه‌های تبهکار از افراد آسیب پذیر به بخش‌های دیگر اقتصاد هم رخنه کرده است.

دومینیک کاسیانی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط