حامیان برتری نژاد سفید در آمریکا دست به راهپیمایی زدند

حق نشر عکس Reuters

صدها نفر که به برتری نژاد سفید باور دارند با مشعل در شهر شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا دست به راهپیمایی زده‌اند.

قرار است امروز تجمع بزرگ‌تری برگزار شود.

این افراد به برداشته شدن مجسمه ژنرال رابرت ای لی، ژنرال دوران جنگ داخلی آمریکا معترض هستند.

شماری از شرکت‌کنندگان در این تجمع در دانشگاه ویرجینیا، سلام نازی سر دادند.

درگیری‌هایی هم میان این افراد و معترضان ضد فاشیست در گرفت که پلیس آنها را متفرق کرد.

حق نشر عکس Reuters

مارک سیگنر، شهردار شارلوتزویل، راهپیمایی افراد معتقد به برتری نژاد سفید را محکوم کرده و آن را "نمایش بزدلانه نفرت، نژادپرستی و کوته فکری و تعصب" خوانده است.

تری مک‌اولیف، فرماندار ویرجینیا هم از مردم خواسته است تا از تجمع بزرگ معتقدان به برتری نژاد سفید که امروز برگزار می‌شود، دوری کنند.

ژنرال رابرت ای لی، فرمانده ارتش ویرجینیای شمالی در زمان جنگ داخلی و از فرماندهان نیروهای جنوب در جنگ داخلی آمریکا بود.

موضوعات مرتبط