بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در نپال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در نپال

بارش باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در نپال و مناطقی از هند نزدیک به ۱۵۰ نفر را کشته و هزاران نفر را بی‌خانمان کرده. دسترسی به بعضی مناطق سیل‌زده دشوار است و به همین خاطر تعداد دقیق کشته‌ها و میزان خسارات هنوز روشن نیست. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط