خروج تعدادی از پناهجویان سوری و شورشیان از لبنان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج تعدادی از پناهجویان سوری و شورشیان از لبنان

هزاران پناهجوی سوری و صدها نفر از شورشیان، خروج از مناطق مرزی سوریه و لبنان را آغاز کرده‌اند. طبق توافق محرمانه‌ی دولت سوریه و مخالفان مسلح، نفرات گروه موسوم به سرایا اهل شام با نظارت صلیب سرخ همراه خانواده‌هایشان از لبنان خارج می‌شوند. این گروه، از گروههای مرتبط با القاعده است. با خروج این نیروها تنها گروه مخالف مسلح سوری که در لبنان باقی مانده داعش است. مهرداد فرهمند از بیروت گزارش می‌دهد.