جشن هفتادمین سالگرد استقلال پاکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن هفتادمین سالگرد استقلال پاکستان

امروز هفتادمین سالگرد استقلال پاکستان با مراسم ویژه و آتشبازی در این کشور جشن گرفته شد. پس از پایان استعمار شبه قاره هند توسط بریتانیا در سال ۱۳۲۶خورشیدی، پاکستان به رهبری محمدعلی جناح از هند هم جدا شد. این جدایی با خونریزی و بزرگترین مهاجرت تاریخ همراه بود. شهریار صیامی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط