داستان موفقیت دانش‌آموز ژاپنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان موفقیت دانش‌آموز ژاپنی

نظام سخت‌گیر آموزشی ژاپن که به دانش‌آموزان، پیروی از مقرارت و تلاش برای بهترین بودن را یاد می‌دهد، اغلب مقصر پایین بودن میزان کارآفرینی کشور هم خوانده می‌شود. اما برای کسانی که ترک تحصیل می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ کنتارو یوشی فوجی، سالها پیش ترک تحصیل کرده و حالا ۲۹ سال دارد. ماریکو اووی به دنبال کنتارو رفته که ببیند او چطوری توانست راه موفقیت را پیدا کند.

موضوعات مرتبط