گزارش سالانه دولت آمریکا درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش سالانه دولت آمریکا درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان

دولت آمریکا در گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مذهبی در جهان، گروه داعش را بزرگ‌ترین تهدید در این زمینه دانسته. وزارت خارجه آمریکا هم‌چنین از حکومت‌های ایران و عربستان نام برده و گفته که این دو حکومت آزادی مذهبی را رعایت نمی‌کنند. هادی نیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.