وضعیت عوامیه در شرق عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت عوامیه در شرق عربستان

در شرق عربستان، بعد از چند هفته درگیری بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه، گزارش شده که صدها غیرنظامی از شهر عوامیه گریخته‌اند. دولت عربستان می‌گوید گروه‌های شبه نظامی شیعه می‌خواهند با حمله‌های مسلحانه به نیروهای امنیتی، کشور را بی‌ثبات کنند.

شیعیان هم می‌گویند رفتار تبعیض آمیز دولت باعث بحران و درگیری شده. سالی نبیل، خبرنگار بی‌بی‌سی، توانسته به عوامیه برود و از وضعیت آنجا گزارشی تهیه کند.

موضوعات مرتبط