انتقاد چهره‌های برجسته جمهوریخواه از دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد چهره‌های برجسته جمهوریخواه از دونالد ترامپ

چهره‌های برجسته جمهوریخواه از دونالد ترامپ به دلیل موضعگیری جدیدش درباره اعتراضهای شارلوتسویل انتقاد کرده‌اند. پل رایان، رییس مجلس نمایندگان گفته که باید بسیار روشن گفته شود که اعتقاد به برتری نژاد سفید منزجر کننده است. حرفهای تازه آقای ترامپ با بیانیه پیشین او درباره نفرت نژادی در تضاد است. جمال‌الدین موسوی گزارش می‌دهد.