تحقیق درباره پست فیسبوکی برای ترور دونالد ترامپ 'آغاز شد'

ماریا -چاپل-نادال حق نشر عکس Alamy

مقام‌های امنیتی آمریکا تحقیق درباره سناتور ایالت میسوری را آغاز کرده‌اند که در فیسبوک خواستار ترور دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا شده بود.

نیروهای امنیتی آمریکا می‌گویند نه تنها در این مورد بلکه درباره هر گونه تهدیدی علیه رییس جمهور آمریکا تحقیق خواهند کرد.

ماریا -چپل-نادال از سنای محلی ایالت میسوری پذیرفته که این پست فیسبوکی کار اشتباهی بوده اما گفته است که استعفا نخواهد کرد. او به وبسایت سنت لوئیس دیسپچ گفت:

"من از چیزی که در فیسبوک گذاشتم منظوری نداشتم، به هیچ وجه. من این پست را پاک کرده‌ام و باید هم آن را پاک می‌کردم."

"من استعفا نمی‌کنم، چیزی که گفتم اشتباه بود اما در باره اینکه چرا کار به اینجا رسید سکوت نخواهم کرد، یعنی همان استیصال و عصبانیتی که بسیاری از مردم در سراسر آمریکا اکنون احساس می‌کنند."

برخی از سناتورهای آمریکا از هر دو حزب به سرعت این پست فیسبوکی خانم چپل-نادال را محکوم کرده و خواستار استعفای او شده بودند.

کلر مک کسکیل سناتور دموکرات ایالت میسوری گفت:" من این کار را محکوم می کنم. کار بسیار زشتی است. او باید استعفا کند."

اریک گریتنس فرماندار جمهوری‌خواه ایالت میسوری هم خواستار استعفای خانم چاپل-نادال شده است.

اما خانم چپل-نادال میگوید او از آزادی بیان استفاده کرده است: "من از حقی که در متمم قانون اساسی آمریکا آمده استفاده کردم بنابراین استعفا نمی‌دهم با این که گفته‌ام که کار من اشتباه بوده است."