کشته شدن عامل اصلی حمله بارسلون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن عامل اصلی حمله بارسلون

پلیس اسپانیا می گوید عامل اصلی حمله بارسلون در جریان یک عملیات در چهل کیلومتری این شهر کشته شده‌است. یونس ابو یعقوب، ۲۲ ساله و اهل مراکش بود. او پنج شنبه، سوار بر ون، عابران پیاده را در بلورا لاس رامبلاس، از محله های محبوب گردشگران زیر گرفت و سیزده نفر را کشت. آن طور که باران عباسی در گزارش خود می گوید، پلیس معتقد است آقای یعقوب عضو یک شبکه متشکل از اسلامگرایان افراطی بوده که ممکن است با گروه هایی در سایر نقاط اروپا ارتباط داشته باشند. این گزارش را ببینید.