خروج بنغازی از کنترل اسلام گرایان افراطی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خروج بنغازی از کنترل اسلام گرایان افراطی

در لیبی، کنترل بنغازی پس از چهار سال از دست اسلام گراهای افراطی خارج شده و به دست یک جنگسالار افتاده. ژنرال حفتر، که بعضی از سازمان های جهانی یارانِ او را به نقض حقوق بشر متهم کرده اند. شش سال پس از سقوط معمر قذافی، کشور همچنان در میان کشمکش های قبیله ایی می سوزد. استیون سکر، خبرنگار بی بی سی از بنغازی گزارش می دهد.