هری‌پاتر بلای جان جغدها در تایلند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هری‌پاتر بلای جان جغدها دراندونزی

محبوبیت جهانی هری پاتر بلای جان جغدها شده‌است. آن هم هزاران کیلومتر دورتر از جایی که داستان این جادوگر نوجوان شکل گرفت. در اندونزی، خرید و فروش جغدها به عنوان حیوان خانگی رواج پیدا کرده، آن هم به خاطر هِدویگ، جغدی که در کتاب ها و فیلم های هری پاتر زیاد دیده می شود. گزارش ربه کا هینشکی را ببینید.