افزایش دوبرابری جمعیت افریقا تا سی سال دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش دوبرابری جمعیت افریقا تا سی سال دیگر

پیش‌بینی می شود جمعیت آفریقا تا حدود سی سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود و به دو و نیم میلیارد نفر برسد. افزایش جمعیت می تواند به یک فرصت تبدیل شود، نیروی کار جوان از راه می رسد و سرمایه گذاران خارجی را تشویق می کند. مثالش را می شود در اتیوپی دید، کشوری که سریعترین رشد اقتصادی را در قاره دارد. الیستر لیتهد خبرنگار بی بی سی، به بزرگترین مجتمع صنعتی آفریقا در هاوسا رفته است. این گزارش را ببینید.