نمایش قدرت حامیان صالح در صنعا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش قدرت حامیان صالح در صنعا

در صنعا، پایتخت یمن، صدها هزار نفر از طرفداران علی عبدالله رئیس جمهوری پیشین سی و پنجمین سالگرد تاسیس حزب او را جشن گرفتند. این گردهمایی نمایش قدرتی در مقابل حوثی ها تلقی شده است. اختلاف بین حوثی ها و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین چند روزی است که علنی شده و نگرانی از امکان درگیری در صنعا بیشتر شده است. کسری ناجی گزارش می دهد.