شرکت زوجی در دهه نهم زندگی در مسابقات قهرمانی تانگو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شرکت زوجی در دهه نهم زندگی در مسابقات قهرمانی تانگو

در مسابقات قهرمانی تانگو در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، یک زوج، چشم‌ها را به خود خیره کرده بود. زوجی در دهه نهم زندگی، که سالهاست آهنگ گام‌های هم را دنبال می‌کنند. زوجی که حتی رقبایشان می‌گویند رقص آنها، اصیل‌ترین سبک تانگو است. نازنین جاوید گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط