بیست سال زندان برای مرشد هندی که در پرونده تجاوز به دو زن محکوم شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست سال زندان برای مرشد هندی که در پرونده تجاوز به دو زن محکوم شد

دادگاهی در هند یک مرشد معروف را به جرم تجاوز به دو زن از طرفدارنش، به بیست سال زندان محکوم کرده است. هفته گذشته هزاران نفر از طرفداران "گورمیت رام رحیم سینگ" به خیابان آمدند و در ناآرامی‌ها دستکم ۳۸ نفر کشته شدند. امروز با اعلام حکم دادگاه، دولت در شهری که مقر این فرقه مذهبی است حکومت نظامی برقرار کرده. کسری ناجی گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط