تلاش اتریش برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به  این کشور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش اتریش برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور

اتریش برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به این کشور، ده‌ها سرباز به مرزهایش با ایتالیا اعزام کرده است. شمار زیادی از مهاجران تلاش می‌کنند مخفیانه از ایتالیا به آلمان و شمال اروپا بروند. جزئیات بیشتر از فریبا صحرایی.

موضوعات مرتبط