نجات راننده کامیون توسط خبرنگار
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نجات راننده کامیون از سیلاب توسط خبرنگار

برندی اسمیت گزارشگر زنده خبرگزاری KHOU11 در هوستونِ تگزاس تلاش خود برای نجات یک راننده کامیون را که در میان سیلاب گیر افتاده ثبت نموده است. این ویدئو را ببینید.