فرمان مجلس موسسان ونزوئلا برای مجازات مخالفان دولت: به جرم خیانت محاکمه می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرمان مجلس موسسان ونزوئلا برای مجازات مخالفان دولت: به جرم خیانت محاکمه می‌شوند

مجلس موسسان ونزوئلا در نظر دارد رهبران مخالفان را محاکمه و مجازات کند. در فرمانی که این مجلس تصویب کرده، آمده کسانی که از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا حمایت کرده‌اند، به اتهام خیانت محاکمه می‌شوند. در همین حال، سازمان ملل نیروهای امنیتی ونزوئلا را به نقض فاحش حقوق بشر در برخورد با معترضان متهم کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد.