ایران غیرعرب شیعه، عربستان عرب سنی؛ انتخاب سخت عراق برای یارگیری در خاورمیانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ایران غیرعرب شیعه، عربستان عرب سنی؛ انتخاب سخت عراق برای یارگیری در خاورمیانه

عراق کشوری است با اکثریتی شیعه، مهمترین اماکن مذهبی شیعه در عراق قرار دارد. دولتمردان عراقی اغلب شیعه هستند و مهمترین نیروی شبه نظامی عراق که مقابل تهدیدهای خارجی هم ایستاده، حشد شعبی یک گروه شبه نظامی شیعه است. اما الان عراق بر سر یک دوراهی ایستاده. دوراهی هويت مذهبى يا هويت ملی؟ به خصوص بعد از سفر اخیر مقتدی صدر به عربستان سعودی و استقبال چشمگیر ولیعهد عربستان از او، این سئوال مطرح است که ايرانی که عرب نیست اما شيعه است يا عربستان عرب اما سنی؟ كدام يك مى توانند بيشتر به درد عراق بخورند؟ با جدا شدن عمار حكيم از حزب مجلس اعلاى اسلامى و تشكيل حزب جديد هم این سئوال پیش می آید که آيا شيعيان عراق دارند از ايران فاصله مى گيرند؟ خبرنگارمان نفيسه كوهنورد در سفرش به نجف از مهمترين مراكز سياسى و مذهبى شيعيان، اين سوال‌ها را با شخصيتهاى دينى و سياسى و مردم در ميان گذاشته.