سومین جشنواره آش پلو در شهر خجند، در شمال تاجیکستان

در آستانه عید قربان و جشن استقلال تاجیکستان در شهر خجند، در شمال این کشور یک جشنواره آش پلو برگزار شد. در این جشنواره بیش از یکصد آشپز از ۱۸ شهر و ناحیه استان سغد شرکت داشتند.

همزمان آزمونهایی مانند "دستان ماهر" در زمینه خرد کردن هویج، "بهترین آشپز" و "بهترین آشخور" دایر شد و به برندگان این آزمونها جوایزی از سوی عبدالرحمان قادری، استاندار و مقامهای دیگر این ولایت، اعطا شد.

آلبوم عکس‌: روزهای بدخشان در سغد؛ پیوندهای منطقه‌ای در تاجیکستان

یونسکو پارسال شیوه‌های تهیه "آش پلو" را با پیشنهاد تاجیکستان و ازبکستان به فهرست میراث فرهنگی غیرملموس جهانی اضافه کرد. آش پلو از معمول ترین غذاها در شمال تاجیکستان است و هیچ مراسم و آیین سنتی، مانند جشن عروسی و ختنه سور را بدون صرف آش پلو نمی توان تصور کرد.

عکسهای زیر را همکارانمان اسفندیار آدینه و سهراب ضیا گرفته‌اند:

موضوعات مرتبط