توفان هاروی، ایالت های دیگر را نگران کرده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توفان هاروی، ایالت های دیگر را نگران کرده است

توفان هاروی باعث انفجار در یک کارخانه مواد شیمیایی در ایالت تگزاس شده است. دستور تخلیه مناطق نزدیک این کارخانه صادر شده است. هاروی که بخش های زیادی از تگزاس را زیر آب برده حالا به لوییزیانا رسیده و گمان می‌رود که به ایالت‌های دیگری در جنوب شرق آمریکا هم برود. بارش باران در هیوستون، چهارمین شهر بزرگ آمریکا قطع شده اما هنوز آب‌ سدها و رودها، به خیابان‌های شهر سرریز می‌شوند و بخش‌های جدیدی از شهر را زیر آب می‌برند. سام فرزانه گزارش می‌دهد.