۳۰ سال بعد از ترور کارتونیست  فلسطینی در لندن؛ پلیس 'سرنخ تازه ای از قاتل دارد'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۳۰ سال بعد از ترور کارتونیست فلسطینی در لندن؛ پلیس 'سرنخ تازه ای از قاتل دارد'

شاید با شخصیت کارتونی حنظله آشنا باشید، کارتون‌هایی که سران ارشد فلسطین و اسرائیل را به یک نسبت عصبانی می‌کردند. ناجی علی، خالق حنظله، ۳۰ سال پیش در لندن ترور شد. مسببان قتل ناجی علی تاکنون دستگیر نشده‌اند ولی حالا بعد از سی سال پرونده این قتل باردیگر باز شده و پلیس سرنخ‌های جدیدی دارد. دن فریدمن گزارش‌ می‌دهد.