شوخی 'اسلام‌گرایان مست' پرواز را به تاخیر انداخت

رایان ایر حق نشر عکس PA

پرواز هواپیمایی از بروکسل به مادرید به دلیل شوخی‌های چند مرد مست که ادای بمب‌گذاران اسلام‌گرا را درمی‌آوردند، به تاخیر افتاد.

یکی از این افراد مست در هواپیما فریاد زده "الله اکبر" و آنها وانمود کرده‌اند که بمبی در هواپیما جاسازی شده است.

به دنبال این کار مسافران مست، خلبان از پرواز خودداری کرده و موضوع را به پلیس اطلاع داده است.

یگان خنثی سازی بمب پلیس بلژیک در محل حاضر شده و پس از تخلیه بار مسافران و بازرسی همه بارها، روشن شده است که بمبی در کار نیست.

یکی از این مردان مست، که حدودا ۵۰ ساله گزارش شده، بازداشت شد. چند مسافر مست دیگر هم از سفر با هواپیما باز ماندند.

به این ترتیب پرواز هواپیما حدود دو ساعت به تاخیر افتاد.

یک سال پیش، فرودگاه بروکسل صحنه حمله‌ای بود که در آن اسلام‌گرایان افراطی ۳۲ نفر را کشتند.

هواپیمایی رایان ایر، که اتفاق اخیر در یکی از پروازهای آن افتاده، گفته است چنین رفتار نامناسبی قابل قبول نیست.

این هواپیمایی چندین مورد دیگر نیز با مسافران مست داشته، که بسیاری از آنها بریتانیایی بوده‌اند. به همین دلیل در پروازهای این هواپیمایی برای مشروب نوشیدن مسافران محدودیت‌هایی وضع شده است.

موضوعات مرتبط