گزینه نظامی آمریکا برای مقابله با کره شمالی چقدر عملی و ممکن است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزینه نظامی آمریکا برای مقابله با کره شمالی چقدر عملی و ممکن است؟

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که کره شمالی غیر از زبان زور زبان دیگری را نمی فهمد، وزیر دفاع آمریکا هم از گزینه نظامی به عنوان یکی از راه‌های آمریکا سخن گفته، ولی این گزینه چقدر عملی و ممکن است؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد.