پناهجویان مانوس از دولت استرالیا غرامت می‌گیرند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان مانوس از دولت استرالیا غرامت می‌گیرند

دادگاه عالی ویکتوریا در استرالیا موافقت دولت برای پرداخت غرامت ۵۰ میلیون دلاری به پناهجویان مانوس را تایید کرده. بر اساس این حکم حدود ۱۴۰۰ پناهجوی فعلی و سابق زندانی در جزیره مانوس باید تا ماه آینده و قبل از بسته شدن اردوگاه، سهم خود را از این غرامت دریافت کنند. فریبا صحرایی گزارش می دهد.