قضای حاجتی که دردسرساز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قضای حاجتی که دردسرساز شد

اولین قرارشان خیلی بد تمام شد. چرا؟

پای مدفوع در میان است.

لیام اسمیت در بریستول بریتانیا دانشجو است. او از طریق اینترنت با دختری آشنا شد و با هم قرار گذاشتند تا با هم به رستورانی بروند. اما وقتی به خانه او رفتند ماجرا تغییر کرد. الان داستان قرار روز اول این دو نفر سرزبا‌ن‌ها افتاده. این ویدیو را ببینید.

موضوعات مرتبط