کارزار فیسبوکی روسیه، برای تاثیرگذاشتن بر انتخابات آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کارزار فیسبوکی روسیه، برای تاثیرگذاشتن بر انتخابات آمریکا

ده ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، سایه روسیه بر نتیجه انتخاباتی که به پیروزی دونالد ترامپ منجر شد، هنوز پررنگ است. در تازه ترین تحول، فیس بوک اعلام کرده که به احتمال زیاد دولت روسیه پول زیادی را صرف انتشار اخبار دروغ در جریان کارزار انتخابات آمریکا کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش سعیده هاشمی ببینید.