بزرگترین زلزله یک قرن اخیر مکزیک را لرزاند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بزرگترین زلزله یک قرن اخیر مکزیک را لرزاند

زلزله ای که گفته شده در صد سال گذشته بی سابقه بوده‌ و سواحل جنوب مکزیک را لرزانده است. دست کم ۳۲ نفر کشته شده اند. بزرگی آن هشت ممیز دو دهم اعلام شده‌است. در ایالت چیاپاس وضعیت اضطراری اعلام شده است. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.