گفتگوی بی بی سی فارسی با مسعود بارزانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی بی بی سی فارسی با مسعود بارزانی

بله يا خير؟...مردم كردستان عراق قرار است تا دو هفته ديگر با انتخاب يكى از اين دو جواب، بگويند كه آيا خواهان استقلال كامل اين منطقه هستند يا نه؟ هرچند مقامات اقليم تاكيد مى كنند كه اين همه پرسى فعلا قرار نيست به جدايى از عراق بيانجامد، اما آن را آغاز اين روند مى خوانند. مسعود بارزانى رييس اقليم كردستان عراق كه شخصا اين همه پرسى را هدايت مى كند در گفتگوى اختصاصى به خبرنگار ما نفيسه كوهنورد گفته كه از مسيرى كه پيش گرفته اند عقب نشينى نخواهند كرد . نفیسه ابتدا از او پرسیده همه پرسی سر موقع انجام خواهد شد ؟