همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، تنش تازه یا واقعیت جدید منطقه؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه پرسی در اقلیم کردستان عراق، تنش تازه یا واقعیت جدید منطقه؟

موضوع همه پرسی استقلال کردستان مدتهاست که مطرح است، کسری ناجی در گزارشی به نگاه‌ها در اقلیم کردستان و در کل در عراق به این همه پرسی پرداخته.

موضوعات مرتبط