دو میلیون کودک دست به گریبان با وبا و سوء تغذیه؛ حاصل بیش از سه سال جنگ در یمن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو میلیون کودک، دست به گریبان با وبا و سوء تغذیه؛ حاصل بیش از سه سال جنگ در یمن

مادری از امیدهایش برای آینده فرزند خردسالش به خبرنگار بی بی سی می‌گوید؛ البته در صورتیکه زنده بماند. و بعد هم، خیلی عادی، تاکید می‌کند که امیدی به زنده ماندن جگرگوشه اش ندارد. صحنه‌های دلخراش و هولناک در یمن کم نیست، کشوری که با بدترین بحران انسانی در جهان روبروست. و علاوه بر آن، وبا هم در این کشور بیداد می‌کند. ۲ میلیون کودک در حال حاضر دچار سوء تغذیه شدید هستند. نوال مقحَفی، بعد از یکسال دوباره به یمن بازگشته. گزارش از همان ابتدا با صحنه های ناراحت کننده آغاز می‌شود.