بازرگانان هامبورگ، آینده سیاسی آلمان، را چگونه می بینند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازرگانان هامبورگ، آینده سیاسی آلمان، را چگونه می بینند؟

آلمان یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان است. صادرات آلمان پارسال به رقم بیسابقه ۱۴۵۰ میلیارد دلار رسید. این حجم صادرات نیازمند سیاستهای تجاری درست و زیرساختهای حمل و نقل کارآمد است. یکی از دروازه های اصلی این صادرات بندر هامبورگ است. در آستانه انتخابات سراسری آلمان دغدغه ها و خواسته های بازرگانان و کارفرمایان در این بندر چیست؟ امیر پایور گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط