پوشش ویژه انتخابات بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در بی بی سی فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پوشش ویژه انتخابات بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا در بی بی سی فارسی

آلمانی‌ها آماده انتخاباتی حساس می‌شوند. برای اولین بار از جنگ جهانی دوم، احزاب دست‌راستی افراطی شانس ورود به پارلمان پیدا کرده‌اند. مهاجرت، ریاضت اقتصادی و آینده اتحادیه اروپا، موضوعات داغ کارزارهای انتخاباتی. پوشش ویژه انتخابات بزرگترین اقتصاد اروپا را در بی‌بی‌سی فارسی ببینید.

موضوعات مرتبط