تشدید تحریم های اقتصادی چنین علیه کره شمالی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید تحریم های اقتصادی چنین علیه کره شمالی

چین، تحریمهایش علیه کره شمالی را بیشتر کرده‌‌‌‌است. با اینکه پکن حامی اصلی پیونگ یانگ است اما گفته دیگر از این کشور پارچه وارد نمیکند و صادرات نفت به آنجا را هم کاهش میدهد. این اقدام در راستای تحریم‌هایی است که شورای امنیت هفته گذشته علیه فعالیتهای هسته ای و موشکی کره شمالی تصویب کرد. گزارش سعیده هاشمی را ببینید.

موضوعات مرتبط