ساز و کار نظام انتخاباتی در آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساز و کار انتخابات در نظام سیاسی آلمان

در آلمان هر چهار سال یک بار انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود، نظام انتخاباتی آلمان ساختار نسبتا پیچیده‌ای دارد تا حدی که خیلی از آلمانی‌ها هم درست از آن سر در نمی‌آورند. فرداد فرحزاد نگاهی انداخته به ساز و کار انتخابات در آلمان.

موضوعات مرتبط