کاخ سفید از تمام توانش برای جلوگیری از همه پرسی کردستان استفاده نکرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاخ سفید از تمام توانش برای جلوگیری از همه پرسی کردستان استفاده نکرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از زمان حضور در کاخ سفید رابطه نزدیکی با کردها داشته. او چند ماه پیش دستور داد که ارتش آمریکا کردها در سوریه را، با وجود مخالفت شدید ترکیه، به سلاح‌های سنگین مجهز کند. با این حال دولت اقای ترامپ به شدت با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان مخالف است. اما آن طور که کامبیز فتاحی از واشنگتن گزارش می دهد به نظر می رسد کاخ سفید از تمام توانش برای جلوگیری از همه پرسی استفاده نکرده.